Biomüxtəliflik günü

22.05
hər il

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı biomüxtəliflik anlayışı haqqında məlumatların daha geniş yayılması və ictimaiyyətə təqdim edilməsi üçün may ayının 22-ni Beynəlxalq Biomüxtəliflik Günü elan etmişdir.

biodivercity
Hamısına baxmaq

Əhəmiyyətli günlər

02.02
hər il

Ümumdünya Su Mәmәlilәrinin Mühafizәsi Günü

22.02
hər il

Ümumdünya su günü

22.05
hər il

Biomüxtəliflik günü

23.03
hər il

Ümumdünya meteorologiya günü

Hamısına baxmaq

Qalereya